Translate

יום שני, 23 בדצמבר 2019

ראש העיר רון חולדאי פתח את חגיגות החנוכה של מרכז חב"ד בת"א/ מאת שרית יוכפזראש העיר רון חולדאי פתח את חגיגות החנוכה של מרכז חב"ד 

בת"א. מאת שרית יוכפז

ראש העיר תל-אביב– יפו רון חולדאי פתח את חגיגות החנוכה של מרכז חב"ד בתל-אביב, בהדלקת נר ראשון בחנוכיית הענק בכיכר דיזנגוף בלב תל-אביב, מול מאות חוגגים מתושבי העיר.

בדברי הברכה שיבח מר חולדאי את פעילות חב"ד בעיר, המגיעה לשיא בימי החנוכה, כאשר שלוחי חב"ד מביאים את אור ושמחת החג לכל אחד ואחת מתושבי העיר. לאחר ההדלקה הודה המנחה בחיוך ל"ראש העיר הנצחי של תל-אביב", וראש העיר חולדאי הגיב מיד "לא! לא! רק הרבי הוא נצחי...!"
בהמשך לכך, שליח הרבי לתל-אביב– יפו הרב יוסף גרליצקי, אמר בנאומו לקהל: "אכן, ראש העיר צודק, הרבי הוא סמל הנצחיות של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, הקשורים לאלוקי ישראל. הרבי הראה שגם בדורנו "נצח ישראל לא ישקר", ויהודים בכל פינה בעולם, כולל בתל-אביב, מכריזים בגאווה בלי להתבייש "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו"! הרב גערליצקי פנה לראש העיר ואמר "כדי שיהיה המשך לקיומו של עם ישראל, עלינו לתת חינוך יהודי לילדי תל אביב ולחזק את שמירת שבת קודש בעירנו".

אירועי ההדלקה והשמחה מידי ערב בכיכר דיזנגוף מתקיימים על-ידי מרכז חב"ד בתל-אביב, ובסיוע תלמידי ישיבת חב"ד 'חזון אליהו' בתל-אביב. בכל ערב עורכים שלוחי הרבי בתל אביב ברחבי העיר והשכונות, 148 חגיגות של הדלקת חנוכיות מרכזיות ב'פרסומי ניסא' למאות אלפי תושבי העיר ומבקריה.

צילום: ישראל בליזובסקי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה