Translate

יום שלישי, 30 באפריל 2019

התחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות תערוכת העבודות המשתתפות והזוכות. מאת: שרית יוכפז


  


התחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות

תערוכת העבודות המשתתפות והזוכות


30.4 – 30.5

התערוכה מציגה את מכלול העבודות המשתתפות והזוכות בתחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות.
במסגרת התערוכה יתקיים ערב עיון ביום ב', ה- 6.5.19 בשעה 20:00 בהשתתפות הזוכים בתחרות ונציגי חבר השופטים:
מר יחיאל כהן – ראש העיר נתיבות, אדר' אריה קוץ - יו"ר חבר השופטים, אדר' יצחק כהן - מהנדס העיר נתיבות, אדר' פזית כהן שאולי, אדר' שלום דוידוביץ', אדר' נוף דפנה גרינשטיין, אדר' אריה גונן – מזכיר

בערב העיון יוצגו העבודות הזוכות ויערך דיון עם נציגי השופטים והזוכים על המשמעות של תכנון כניסה חדשה לעיר, ועל ההשפעה של פרויקט זה על נתיבות.

שעות פתיחת התערוכה:
א-ה  10:00 – 15:00


(דימויים לפי מספור)

1, 2 - פרס ראשון: קו בנוף אדריכלות נווף בע"מ ושגב אדריכלים

3, 4 - פרס ראשון: אדר' לנה ארבוב עטואר  2AR | MULTI SCALE ARCHITECTURE 

5 ,6 - פרס ראשון מסלול סטודנטים: ספיר פייס, ויצו חיפה30.4 – 30.5

התערוכה מציגה את מכלול העבודות המשתתפות והזוכות בתחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות.
במסגרת התערוכה יתקיים ערב עיון ביום ב', ה- 6.5.19 בשעה 20:00 בהשתתפות הזוכים בתחרות ונציגי חבר השופטים:
מר יחיאל כהן – ראש העיר נתיבות, אדר' אריה קוץ - יו"ר חבר השופטים, אדר' יצחק כהן - מהנדס העיר נתיבות, אדר' פזית כהן שאולי, אדר' שלום דוידוביץ', אדר' נוף דפנה גרינשטיין, אדר' אריה גונן – מזכיר

בערב העיון יוצגו העבודות הזוכות ויערך דיון עם נציגי השופטים והזוכים על המשמעות של תכנון כניסה חדשה לעיר, ועל ההשפעה של פרויקט זה על נתיבות.

שעות פתיחת התערוכה:
א-ה  10:00 – 15:00


(דימויים לפי מספור)

1, 2 - פרס ראשון: קו בנוף אדריכלות נווף בע"מ ושגב אדריכלים

3, 4 - פרס ראשון: אדר' לנה ארבוב עטואר  2AR | MULTI SCALE ARCHITECTURE 

5 ,6 - פרס ראשון מסלול סטודנטים: ספיר פייס, ויצו חיפה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה