Translate

יום שני, 7 באוקטובר 2019

הרב יוסף גערליצקי שליח הרבי מליובאוויטש לתל אביב – יפו .-מאת שרית יוכפז

השליח הראשי מלמד זכות על ת
הרב יוסף גערליצקי 
שליח הרבי מליובאוויטש לתל אביב – יפו

ערב יום הכיפורים, תהא שנת פדותינו   לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה,


הנני לאחל לכם ולבני ביתכם שיחיו, גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שנתעורר בתשובה מעומקא דליבא מתוך שמחה. שנזכה לשנת הצלחה מתוך נחת, בריאות ואושר בכל המצטרך בגשם וברוח, ובעיקר שנת גאולה אמיתית ושלימה ע"י משיח צדקנו, שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו. להלן רעיון על הקשר בין גאולה ליום הכיפורים (מעובד מתוך מאמר חסידות של הרבי מליובאוויטש זי"ע באדיבות שלוחים נט) נאמר בספרים שכל יהודי יכול לקרב את הגאולה, וזאת משום שבכל יהודי מצוי 'ניצוץ משיח'. כשהיהודי מגלה וגואל את ה'ניצוץ משיח' שבקרבו, הוא מביא גאולה לעצמו, ובהיותו חלק מעם-ישראל – גם מקרב את הגאולה הכללית.


ה'ניצוץ' הזה מכונה בשפת הקבלה והחסידות 'יחידה' שבנפש. המושג הזה מופיע לראשונה במדרש-רבה (י"ד,י"א): "חמישה שמות נקראו לה (לנשמה) – נפש, רוח, נשמה, יחידה חיה" (בחסידות הסדר הוא 'חיה' ואחר-כך 'יחידה'). אלה לא רק שמות ומילים נרדפות, אלא חמישה רבדים שקיימים בנשמה; חמש דרגות, זו למעלה מזו.


שלוש הדרגות הראשונות – 'נפש', 'רוח', 'נשמה' – הן הרבדים הגלויים והנתפסים של הנשמה. 'נפש' זו הדרגה שמחיה את הגוף ואת כוחות העשייה. 'רוח' קשורה לתחום הרגשות. 'נשמה' היא המקור לכוחות השכליים של האדם. למעלה מזה עומדות הדרגות 'חיה' ו'יחידה', שאין להן לבוש מוגדר. הן בבחינת רבדים על-שכליים, בלתי-מוגבלים ואין-סופיים שבנשמת היהודי.


בדרך-כלל האדם עובד את ה' באמצעות הדרגות הנמוכות יותר של הנשמה. רוב בני-האדם עובדים את ה' באמצעות ה'נפש' – בעשייה בלבד. יהודים בעלי דרגה עובדים את ה' גם באמצעות ה'רוח' – מתוך אהבת ה' ויראתו. למעלה מזה הם מי שעובדים את ה' על-ידי ה'נשמה' – מתוך התבוננות שכלית שמולידה רגשות של אהבה ויראה.אך עבודה זו, מעצם מהותה, היא מוגבלת. מכיוון שהכוחות 'נפש', 'רוח' ו'נשמה' הם כוחות מוגדרים ומוגבלים, ממילא גם עבודת ה' הנובעת מהם מדודה ומוגבלת. לכן יכולים לחול בה שינויים ועליות וירידות.הכוחות העליונים יותר שבנשמה – 'חיה' ו'יחידה' – הם בלתי-מושגים בדרך-כלל. הם מבטאים את היכולת הבלתי-מוגבלת של האדם – את יכולתו להתרומם מעל מגבלות הטבע והבריאה. לכן אלה כוחות עמוקים מאוד, שרק במאמץ רב אפשר להגיע אליהם. ובין שני הכוחות הללו עצמם, 'יחידה' היא בלתי-מושגת כלל.דרגת ה'יחידה' אינה מתגלה (במוּדע) במהלך החיים השגרתי. היא באה לידי ביטוי כאשר מנסים לפגוע בעצם הקשר של יהודי עם הקב"ה. למשל, כשמעמידים יהודי בניסיון של עבודה-זרה. או-אז מתגלה דרגת ה'יחידה', מתעוררת נקודת היהדות, ומביאה את האדם לידי מסירות-נפש בפועל.זהו ה'ניצוץ משיח' שטמון בכל יהודי. כאשר מתגלה ניצוץ זה, זוכה האדם לגאולה פרטית. הוא נגאל מכל המגבלות הטבעיות, מכל ההרגלים וההשפעות החיצוניות והפנימיות, ומצליח לממש במלוא השלמות את רצונותיה של נשמתו.וכשם שדרגת ה'יחידה' שבנפש כל יהודי היא 'ניצוץ משיח', כך דרגת ה'יחידה' הכללית של עם-ישראל – אותה נשמה כללית גדולה ואין-סופית, שהיא ה'עצם' של כל נשמות ישראל – היא נשמת משיח. כאשר נשמה זו מתגלה בגופו של משיח-צדקנו, באה הגאולה הכללית. וככל שיותר יהודים מגלים את עצם נשמתם, את 'ניצוץ משיח' שבקירבם, כך מתקרבת התגלותה של נשמת משיח הכללית.לכך יש קשר מיוחד ליום-הכיפורים. זה היום היחיד בשנה שבו מתפללים חמש תפילות, כנגד חמש הדרגות שבנשמה. התפילה החמישית, תפילת 'נעילה', מכוּונת כנגד ה'יחידה', ובה ניתן לכל יהודי כוח מיוחד לגלות את עצם נשמתו, את ה'ניצוץ משיח' שבקירבו. כאשר יהודי מכריז בסוף התפילה: "שמע ישראל", "ה' הוא האלוקים" – ברגע זה מאירה בו ה'יחידה' שבנפשו וזו עת רצון מיוחדת להביא את הגאולה האמיתית והשלמה.
להלן, לינק לידיעה על נקודה מתוך דרשת שבת תשובה שנשאתי בפני מתפללי בית הכנסת בשבת האחרונה: https://col.org.il/news/120895

בברכת גמר חתימה טובה. 


להזכירכם, הדלקת נרות של יום הכיפורים וכניסת הצום באזור תל אביב בשעה 17:55, צאת החג והצום בשעה 18:56)
 ראיון עם 
הרב יוסף גערליצקי 
שליח הרבי מליובאוויטש לתל אביב – יפו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה