Translate

יום ראשון, 29 באוגוסט 2021

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, חתמה על תקנות להארכת הוראת השעה האוסרת על ציד של השליו הנודד והתור המצוי מאת שרית יוכפז

 לאור סכנת ההכחדה והפגיעה במגוון הביולוגי: השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, חתמה על תקנות להארכת הוראת השעה האוסרת על ציד של השליו הנודד והתור המצוי מאת שרית יוכפז

 

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג:: "לאור הנתונים המעידים על הפגיעה באוכלוסיות חיות הבר בישראל, ובעיקר השליו הנודד והתור המצוי, החלטתי להאריך בשלוש שנים את הוראת השעה שתאסור את הציד שלהם, כדי לתת את ההגנה המיידית הנדרשת בפתחה של עונת הציד, המתחילה ב-1 בספטמבר. על אף לוח הזמנים הדחוק קיימנו בשבועות האחרונים הליך של שמיעת הערות הציבור, כולל ציידים וארגוני סביבה, ונתנו מענה מפורט לכל המעירים. נושא הציד בישראל נדרש לרפורמה משמעותית. הוראת השעה נועדה לפתור מצב בלתי מתקבל על הדעת, שלפיו עונת הציד מתחילה בעוד מספר ימים, וחלק מן המינים המותרים לציד בסכנת הכחדה. לצורך כך, נדרשה התערבות מהירה על מנת למנוע זאת. עם זאת, הוראת השעה אינה ממצה את כל השינויים הנדרשים בתחום הציד בישראל ובשל כך, הנחיתי את המשרד להגנת הסביבה בשיתוף רשות הטבע והגנים, להתחיל בהליך הידברות עם בעלי העניין השונים לצורך קידום רפורמה נדרשת בתחום"

 

 

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, חתמה על תקנות המגינות בשלוש השנים הקרובות על השליו הנודד והתור המצוי מפני ציד ברישיון במהלך עונות הציד. זאת, לאור הסיכון למינים אלו והפגיעה במגוון הביולוגי, ובמסגרת המחויבות הבין-לאומית של מדינת ישראל להגנה על חיות הבר ועל ציפורים נודדות. הארכת הוראת השעה פורסמה היום (א') ברשומות.

 

לתקנות החתומות, הפרסום ברשומות ולתמונה של השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, חותמת עליהן: https://bit.ly/3kPHEkX

 

החוק להגנת חיית הבר קובע, כי כל חיית בר היא מוגנת, אלא אם השרה להגנת הסביבה הכריזה עליה כי היא "מזיק, ציד או חיית בר מטופחת". במסגרת תקנות להגנת חיית הבר, הוכרזו 11 מינים של חיות בר כציד, ובהם השליו הנודד והתורים למיניהם. משמעות ההכרזה על מין מסוים כחיית ציד היא, כי צידת הפרטים מהמין המוכרז אינה טעונה היתר צידה לפי מטרות מוגדרות, אלא מותרת לבעלי רישיונות ציד בעונת הציד ובמגבלות הקבועות בתקנות להגנת חיית הבר.

 

מכיוון שהמינים השליו הנודד והתור המצוי מצויים בסכנה, החליט המשרד להגנת הסביבה לפני כשנה לגרוע מינים אלו מרשימת חיות הציד בהוראת שעה לתקופה של שנה, שתוקפה יסתיים בסוף חודש אוגוסט 2021. במהלך שנה זו נעשתה עבודה מקצועית של רשות הטבע והגנים, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומשתתפים נוספים, להערכת מצב המינים לצורך גיבוש המלצה על המשך ההגנה על מינים אלו. ממצאי העבודה מצביעים על צורך בהארכת הוראת השעה בכל הנוגע לשלווים, ואף על הצורך לגרוע את המין מרשימת חיות הציד דרך קבע.

 

לעניין המין תור מצוי נמצא, כי דרוש מחקר לתקופה של שלוש שנים לפחות לצורך גיבוש המלצה מקצועית לממשק הציד הנכון לטווח ארוך.

 

ב-4 באוגוסט 2021 פרסם המשרד להגנת הסביבה את טיוטת ההארכה להערות הציבור. התקבלו כ-250 הערות לטיוטה, רובן הגדול לתמיכה ביוזמה. על אף לוח הזמנים הדחוק המשרד ורשות והגנים קיימו בשבועות האחרונים הליך של שמיעת הערות הציבור, כולל ציידים וארגוני סביבה, ונתנו מענה מפורט לכל המעירים.

 

בעקבות ההערות, הוחלט להאריך את הוראת השעה לשלוש שנים ללא שינויים נוספים, והשרה להגנת הסביבה חתמה על התקנות, כך שייכנסו לתוקף לפני פתיחת עונת הציד.

 

הרחבה:

 

ישראל היא מדינה קטנה עם צורכי פיתוח גדולים וגידול אוכלוסייה מהיר. לפי דוח מצב הטבע של ישראל לשנת 2018, קצב אובדן השטחים הפתוחים בישראל הוא הגבוה ביותר מזה 20 שנה הנובע מצורכי הפיתוח, מה שמוביל להתדרדרות המגוון הביולוגי בישראל. מעבר לאובדן השטחים הפתוחים ובתי הגידול הטבעיים בישראל, הציד הוא גורם משמעותי נוסף לפגיעה במגוון הביולוגי בישראל ובעולם.

 

על-פי העדכונים האחרונים בספר האדום של החולייתנים, 42.7% מבין 213 מיני העופות המקננים בישראל מוגדרים בסיכון. נתון זה נובע בין היתר מתוספת של כ-20 מינים חדשים לרשימה מאז ההערכה האחרונה שנעשתה בשנת 2002. מדינת ישראל מחויבות לשמירה על המגוון ביולוגי בהיותה צד לאמנת המגוון הביולוגי (CBD) ועל אוכלוסיות ציפורים נודדות גם בהיותה צד לאמנת המינים הנודדים (CMS).

 

בשל הירידה הדרסטית באוכלוסיות של מיני חיות הבר בישראל, המקומיים והנודדים, ולאור משבר המגוון הביולוגי העולמי, כמו גם בשל חובתה של ישראל על פי האמנות הבין-לאומיות, יש לעשות את המרב על מנת להגן על אוכלוסיות ומינים בסיכון.

 

ממחקר שיזמה רשות הטבע והגנים לעניין השליו הנודד, עולה כי צפיפות הקינון של מין זה בישראל נמוכה וגודל האוכלוסייה קטן ביותר.

 

ממצאי העבודה המקצועית שנערכה בנושא מצביעים על הצורך בגריעת השליו באופן קבוע מרשימת חיות הציד. עם זאת, עקב דחיפות המשך ההגנה על השלווים כבר החל מעונת הציד הקרובה, המתחילה ב-1 בספטמבר, לעת זו בכוונת השרה להאריך את הוראת השעה לשלוש שנים, כאשר במקביל יבצע המשרד להגנת הסביבה תיקון קבע של התקנות.

 

לעניין המין תור מצוי, המידע שהצטבר ערב התקנת הוראת השעה הקיימת הצביע על ירידה חדה, משמעותית ועקבית של אוכלוסייתו בשני העשורים האחרונים. הנתונים העדכניים מצביעים על ירידה של כ-30-50% בצפיפות של התורים המצויים המקננים בישראל, ובאוכלוסייה הנודדת הירידה במספרם היא משמעותית אף יותר.

 

נתונים אלה הובילו לגריעתו של התור המצוי מרשימת חיות הציד ובפועל לאיסור על צידתו בשנה החולפת, זאת, בין היתר, על מנת לבחון את האפשרות להתאוששות המין. איסור הציד של מין זה לשלוש שנים נוספות יאפשר לבחון את כלל הגורמים המביאים לירידה באוכלוסייה ולקבוע את הממשק הנכון לשיפור מצבה.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה