Translate

יום ראשון, 19 ביולי 2020

השבוע בוועדת הכלכלה: שר הכלכלה והתעשייה יגיע לוועדה לדיון על היערכות להתגברות באבטלה לנוכח משבר הקורונה.מאת: שרית יוכפז

השבוע בוועדת הכלכלה: שר הכלכלה והתעשייה יגיע לוועדה לדיון על היערכות להתגברות באבטלה לנוכח משבר הקורונה.
 מאת שרית יוכפז

הוועדה תמשיך לעסוק בטיפול בענפי המשק השונים שנפגעו במשבר הקורונה, ותדון בפגיעה בתעשייה הישראלית, בישיבה בהשתתפות נשיא התאחדות התעשיינים, עוד תכין הוועדה שתי הצעות לתקן את חוק נתוני אשראי וחוק צ'קים ללא כיסוי – על מנת להקל על מי שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות המשבר; בנוסף לכך – מנכ"ל נת"ע ישתתף בדיון מעקב אחר התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן

יום שני, כ"ח בתמוז תש"פ, 20 ביולי 2020

בשעה 10:30 – הוועדה תחל להכין לקריאה את ההצעה לתיקון חוק נתוני אשראי, של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר. ההצעה נועדה לקבוע כי מאגר נתוני האשראי, שמנהל בנק ישראל, לא יכלול נתוני אשראי שנאספו בתקופת הקורונה והנתונים שכבר נאספו בתקופה האמורה יימחקו. כזכור, לפי החוק בנק ישראל הקים ומנהל מאגר של נתונים המאפשרים לחברות אשראי להפיק דירוג אשראי ללקוחות, במטרה ליצור תחרות בשוק האשראי למשקי הבית ועסקים קטנים. זאת על מנת להוזיל את עלות האשראי. חברי הכנסת מבקשים לתקן את החוק על רקע המשבר שהוביל רבים לאבד את מקור פרנסתם, בעקבות זאת רבים פורסים תשלומים מחדש או אינם עומדים בהם כלל והדבר משפיע לרעה על דירוג האשראי שלהם. חברי הכנסת מבקשים לתקן זאת כך שהנתונים מתקופת הקורונה לא יאספו וישמרו.
הוועדה תדון גם בהצעתו של ח"כ משה ארבל, לתקן את חוק צ'קים ללא כיסוי וחוק נתוני אשראי, על מנת לסייע לצרכנים שחזרו להם צ'קים בתקופת הקורונה. כיום במידה ובמשך תקופה של שנה חוזרים ללקוח עשר המחאות, אזי הבנק מגביל את חשבונו. על רקע הפגיעה הכלכלית במשבר הקורונה מבקש ח"כ ארבל לתקן זאת, כך שלמשך תקופה מסוימת של עד 90 ימים לא יוביל להגבלת חשבון, על מנת לאפשר ללקוחות להתמודד עם המצוקה הכלכלית. עוד מבקש ח"כ ארבל לתקן את חוק נתוני אשראי, כך שהמידע שמועבר למאגר לא יכלול נתונים על צ'קים שחזרו בתקופת הקורונה.

יום שלישי, כ"ט בתמוז תש"פ, 21 ביולי 2020
בשעה 10:00 – בהמשך למעקב אחר קידום התחבורה הציבורית תתכנס הוועדה לישיבת מעקב אחר התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן, בהשתתפות מנכ"ל נת"ע, חיים גליק. לבקשת ח"כ מיקי לוי הוועדה תדון גם בפרסומים לפיהם דו"ח של חברת נת"ע חושף שורת מחדלים ודחייה בהשקת הקו האדום לשנת 2023. בבקשה לקיום הדיון מציין ח"כ לוי כי "על פי פרסומים שנוגעים לדו"ח עולה עוד כי מצב הפרויקט חמור עד כדי כך שחלק מחברי הדירקטוריון הסתירו נתונים מהציבור והעבירו נתונים שאינם נכונים על התקדמות הפרויקט ועלותו".

בשעה 12:00 – במסגרת הטיפול הרצוף שמקיימת הוועדה אחר ענפי המשק השונים שנפגעו בקורונה, אותו מוביל יו"ר הוועדה ח"כ יעקב מרגי, תתכנס הוועדה לישיבה מיוחדת שתעסוק בהשלכות הקורונה על התעשייה הישראלית. בישיבה ישתתף נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, וייקחו חלק גם נציגי משרדי האוצר, הכלכלה, העבודה והרווחה, רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי, בנק ישראל, איגוד לשכות המסחר ועוד.
יום רביעי, א' באב תש"פ, 22 ביולי 2020
בשעה 09:00 – שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ עמיר פרץ, ישתתף בישיבה שתעסוק בתוכניות משרדו לטיפול עם גל הפיטורים הצפוי במשק, על רקע משבר הקורונה, וכן בהתרעת שירות התעסוקה מהתגברות באבטלה, בעיקר בקרב צעירים, מבוגרים ומיעוטים. חברי הכנסת מאיר כהן, עוזי דיין ומנסור עבאס מבקשים לדון בנושא תכניות משרד הכלכלה לטיפול עם גל הפיטורים הצפוי, כדי לוודא שהמשרד מכין תכנית עבודה. חברי הכנסת מיקי לוי, אנטאנס שחאדה, היו"ר יעקב מרגי ואלי אבידר מבקשים לקבל דיווח על היערכות שירות התעסוקה להתגברות באבטלה.

הישיבות ישודרו בפורטל הוועדה: https://bit.ly/3exzicK
ובעמוד שידורי הוועדות באתר הכנסת: https://bit.ly/3gzKfwp
לינק להטמעת השידורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה