Translate

יום ראשון, 19 ביולי 2020

רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות פרסמו מכרז להקמת שני מתחמי תיירות מדברית ל-48 חדרים באגן נחל השועלים בדרום בתחום ההרחבה של העיר ירוחם מכרז מספר בש/124/2020.מאת: שרית יוכפז
רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות פרסמו מכרז להקמת שני מתחמי תיירות מדברית ל-48  חדרים באגן נחל השועלים בדרום בתחום ההרחבה של העיר ירוחם

מכרז מספר בש/124/2020

רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות  פונים ליזמים בתחום התיירות להגיש הצעה להקמת שני מתחמי תיירות ייחודיים בירוחם.

מדובר על שני מתחמים שייעודם מלונאות וחקלאות, שיוקמו על פי תכנית לתיירות מדברית בקצה הדרומי של העיירה, על גבול המדבר, לאורך ערוץ נחל שועלים.

גודל המתחמים ביחד הוא כ-146 דונם. המתחם הראשון משתרע על שטח של 58 דונם והמתחם השני גדול יותר וחולש על שטח של כ-87 דונם. במתחמים יהיו מותר להקים בין 11 ל-24 יחידות אירוח (צימרים), שני מבני מגורים לבעלי המקום ולצוות, בגודל של עד 400 מ"ר. שאר השטח מיועד לחקלאות צומח תיירותית כגון גפנים, גתות, צמחי מאכל ותבלין, דרכי נוף, שבילי אופניים ושבילים להולכי רגל. כל זאת, על פי כללי התכנית הקיימת ותנאי המכרז.

מחיר המינימום הנדרש במתחם הראשון הוא 433,500 ₪ עבור שטח של 58 דונם המיועד לבניית 24 יחידות אירוח, כאשר יעוד השטח הוא, כאמור, למלונאות ולשטחים חקלאיים.
מחיר המינימום במתחם השני הוא 612,000 ₪, כאמור עבור שטח של 87 דונם, שבו ניתן להקים עד 24 יחידות אירוח. יעוד השטח גם הוא למלונאות ולשטחים חקלאיים.
עם הזוכים ייחתם חוזה פיתוח ל-6 שנים, כאשר בעקבותיו ייחתם חוזה חכירה ל-49 שנים עם אופציה להארכה לעוד 49 שנים.

על פי התכנית, על השטח משני צדי אגן הנחל, המיועד לפארק המרכזי, יפותחו שש אונות של מתחמי תיירות קטנים בדפוסי בינוי שונים. הם יכללו מספר סוגים של מוקדים תיירותיים, שטחים לתיירות חקלאית ושטחים לטיפול נופי. כדי לשלב את המתחמים בנוף המדברי, הבינוי והפיתוח המוצעים יהיו בקנה מידה מתאים לסביבה, ייעשה שימוש בחומרים טבעיים ובצמחייה מקומית. כמו כן, דרכי הגישה למתחמים ולתשתיות תהיינה חופפות באופן מרבי לדרכי העפר והשבילים הקיימים בשטח. הדרכים שמחוץ למתחמי התיירות המדברית ישולבו בעתיד במערך השטחים למגורים שיפתחו מדרום לנחל השועלים.

מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון: רמ"י רואה בקרקע משאב לאומי לפיתוח כלכלי חברתי, לצד היותה תשתית מרכזית למתן מענה לצרכי הדיור של ישראל. רמ"י ומשרד התיירות מקיימות שיתוף פעולה פורה ויעיל במטרה לקדם את התיירות בכלל והתיירות המדברית בפרט. הקמת מתחמי התיירות תתן תנופה לירוחם בפרט ולנגב בכלל   ."

מנכ"ל משרד התיירות, אמיר הלוי: "התיירות המדברית בישראל תפסה תאוצה בשנים האחרונות והביקוש למקומות לינה וחוויות גובר. מתחמי התיירות המדברית בירוחם יספקו מענה לצורך בחוויה מדברית בשילוב של לינה במגוון רמות ואטרקציות נלוות. גם בתקופת משבר הקורונה משרד התיירות ממשיך לקדם פרויקטים עתידיים לטובת האצת תיירות הפנים והתיירות הנכנסת כאשר  תתאפשר".

ראש מועצת ירוחם, טל אוחנה: "החוות המדבריות הן רובד נוסף ואסטרטגי במפת התיירות של ירוחם. לצד שלושה בתי מלון, המקודמים בלב נכסי הטבע שלנו - האגם, מבואות המכתש ובסמוך לנחלים הדרומיים, אנו מציעים כעת ליזמים הזדמנות לחלום ולהגשים תיירות חדשני, בלב המדבר".
המכרז מיועד למי שיקבל את המלצת משרד התיירות בלבד. את הבקשות לקבלת המלצה ממשרד התיירות יש להגיש בהתאם לתנאים אשר יפורטו בחוברת המכרז, אל מר אבישי בר-אושר, מנהל אגף כלכלה השקעות ותקציב במשרד התיירות, רח' בנק ישראל 5, ירושלים טל' 02-6664385/90 עד ל-22/10/2020. המלצת משרד התיירות תינתן עד 10/12/2020. יש לצרף את ההמלצה להצעה שתוגש למכרז.

עבודות הפיתוח במתחם/ים ייעשו באחריותו של הזוכה ועל חשבונו, כמפורט בחוברת המכרז.
חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 20/8/2020.(יש לעקוב אחר הפרסומים באתר הרשות  www.land.gov.il.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה