Translate

יום שלישי, 30 בנובמבר 2021

ב-13.12 תתקיים ועידת ישראל השנתית של TheMarker והרלב"ד, בהיכל התרבות תל אביב. מאת: שרית יוכפז תאונות הדרכים גובות את חייהם של כ-350 בני אדם בשנה,


 לצד מספר גבוה הרבה יותר של פצועים. מתחילת השנה בלבד נהרגו למעלה מ-300 בני אדם בתאונות דרכים, נתון שבעליה מתמדת. מלבד המחיר האנושי הכבד לתאונות הדרכים נזק כלכלי משמעותי למשק. תאונות דרכים אינן גזירת גורל, וממדי הנזק ניתנים לצמצום על ידי התגייסות כלל הגורמים למאבק משותף באמצעות אימוץ תוכנית עבודה כפי שנעשה בהצלחה במדינות רבות בעולם.

ב-13.12 תתקיים ועידת ישראל השנתית של TheMarker והרלב"ד, בהיכל התרבות תל אביב. תכלית הכנס תהיה לסקור את הכלים והאתגרים הקיימים ולהציע דרכים לפתרונם. בשנים האחרונות עוסקת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בגיבוש תוכנית אסטרטגית רב שנתית, 


שיעדה הפחתה משמעותית בהיפגעות בתאונות דרכים בעשור הבא. נדבך מרכזי בתוכנית הינו מודל ה"עיר בטוחה", העוסק במניעה וצמצום ההיפגעות בתווך העירוני, בין היתר על ידי מיתון מהירות הנסיעה, סלילת שבילי אופניים, תחבורה ציבורית יעילה, אכיפה אלקטרונית ועוד.

הוועידה תעסוק בכלים הקיימים למניעת תאונות דרכים, ותציע פתרונות לצמצום ההיפגעות בתוך הערים תוך הגברת הבטיחות בדרכים, והתמקדות בתשתיות הנחוצות לשמירת בטיחותם של כלל המשתמשים בדרך, החל מהפגיע ביותר (הולך הרגל) למשתמש בכלים כבדים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה