Translate

יום שבת, 26 בנובמבר 2016

בעקבות אירועי השריפה בארץ ובפרט בחיפה, אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה, קוראות לכבות את מדורת ההסתה ולהתמקד כרגע בהצלה, בשיקום ובריפוי. מאת: שרית יוכפז


אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה: לכבות את מדורת ההסתה

בעקבות אירועי השריפה בארץ ובפרט בחיפה, אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה, קוראות לכבות את מדורת ההסתה ולהתמקד כרגע בהצלה, בשיקום ובריפוי.  

שוב ושוב אנו נוכחות לדעת שהביטחון שלנו, הפיסי והנפשי, תלוי באיכות שירותי ההצלה, החירום, הרווחה, כמו גם תלוי בנגישות טכנולוגית או בקיומה של תחבורה ציבורית, ושהחוסן החברתי שלנו ניזון משמירה על זכויות האדם של כל אשה ואיש בקהילה - כל אלה אינם מופיעים בתקציב הבטחון הגדל באופן תמידי על חשבוננו ועל חשבון הצרכים החיוניים לחברה שלנו. מן הראוי שחלק גדול יותר מהתקציב יופנה לכוח אדם ולציוד להתמודדות עם שריפות, לשירותי פינוי וחילוץ התושבים, בפרט תושבים עם צרכים מיוחדים, ולא לתקציב מנופח לצוללות ולמטוסי קרב נוספים.

בעודנו נאבקות לשמר את המשפחה, את הבית ואת הקהילה, יש מי שהזדרזו להטיל אשם ודופי באוכלוסייה הערבית, ולעורר שיח גזעני ופוגעני. אנו שוללות את הנוהג להאשים ללא ראיות ועוד בטרם נפתחה חקירה. אנו דורשות להפסיק את האמירות הגזעניות מצד הממשלה ונציגיה, ולבסס שיח התומך בנפגעות ובנפגעים, יהודיות וערביות, ערבים ויהודים. אנו חוזרות ומדגישות את החובה של המדינה לספק הגנה ושיקום לכל הנפגעים, ללא הבדל לאום.   

אנו קוראות לקהילה החיפאית לקיים דיון על היערכות לאור סכנת השריפות, הכוללת הבנה מעמיקה בגורמים להן: התחממות גלובלית, תנאי יובש ודרכי מניעה הייחודיות לעיר שלנו, הסמוכה לטבע מחד, ומאידך, למצבורים של חומרים מסוכנים.


נשות אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה